Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 1. Název Obec Vidonín 
 2. Důvod a způsob založení 
 3. Organizační struktura 
 4. Kontaktní spojení 
 5. Případné platby lze poukázat:  číslo účtu: 1623771359, kód banky: 0800 
 6. IČO 00295736 
 7. Plátce daně z přidané hodnoty 
 8. Dokumenty 
 9. Žádosti o informace 
 10. Příjem podání a podnětů
         10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
         10.2. Opravné prostředky
         10.3. Formuláře
         10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy. 
 11. Předpisy
        11.1 Nejdůležitější používané předpisy
        11.2 Vydané právní předpisy 
 12. Úhrady za poskytování informací
        12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
        12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
 13. Licenční smlouvy
        13.1 Vzory licenčních smluv
        13.2 Výhradní licence
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
         14.1. Rozsudky
         14.2. Výdaje na soudy