Zahájení adventuLetos nám opět situace nedovoluje setkání a zahájení adventu tak, jak jsme zvyklí.

  

Zastupitelstvo obce přeje všem občanům pevné zdraví, pohodu a pevné nervy v této nelehké době.