Informace pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ

Co potřebuje Vaše dítě při docházce do mateřské školy:

 • Papučky, hrací kalhoty nebo děvčata zástěrky. 
 • Náhradní oblečení - /spodní kalhotky/slipy, punčocháče, tričko, případně kalhoty nebo tepláky/ Pro dvouleté děti několikatero. Toto oblečení budou mít děti k dispozici ve svých poličkách, na svém místě v šatně pro případ potřeby /např. promočení na vycházce, při nenadálém pomočení, polití, umývání atp., takových situací bývá ve školce mnoho. 
 • Starší oblečení na zahradu - oblečení, které má dítě do třídy, nedáváme dětem na zahradu, protože by pak bylo zbytek dne v MŠ v tomto špinavém oblečení např. od písku. 
 • Pyžamo 
 • Pláštěnku a gumáčky pro vycházky za každého počasí.
 •  Zpočátku si může Vaše dítě přinést do MŠ jednu svou hračku - pouze plyšovou - na spaní ( v době mimořádných opatření s Covid-19 plyšáky nelze do školky nosit ani jiné hračky)

Prosíme Vás, rodiče, označte/podepište /všechny osobní věci svým dětem. Mnohé věci jsou stejné, děti si je nepoznají, při přivádění a odvádění se střídá více rodinných příslušníků, takže ani neví, co má dnes jejich svěřenec oblečeno.


Co by mělo Vaše dítě znát a umět při příchodu do MŠ:

Vaše dítě k nám přichází z úzkého kruhu rodiny, kde jsou rodiče, případně i prarodiče a všichni s láskou pečujete o své dítě. Brzy přijde Vaše dítě do kolektivu svých vrstevníků, kde se poprvé setká se společenstvím lidí bez svých nejbližších. Tento přechod je pro dítě velmi náročný nejen po stránce psychické, ale také to bude pro něj náročné, protože bude muset zvládnout spoustu věcí samostatně, bez maminky a svých nejbližších. Aby tento přechod byl pozvolný a nenáročný - nastupují děti do MŠ na tzv. adaptační dobu (do oběda). 

Pro všech až 28 dětí na třídě je k dispozici část dne pouze jedna učitelka, která pečuje o děti a nemůže stihnout to, co obstarává třeba maminka pro své jediné dítě. Vaše dítě přichází do kolektivu vrstevníků, kde by mělo zvládat základní hygienické, společenské a kulturní návyky a dovednosti.

Pro usnadnění života v kolektivu v naší MŠ je dobré, aby Vaše dítě umělo: 

 • samostatně používat WC /použít toal. papír, spláchnout/ 
 • samostatně se umývat - pustit vodu, použít mýdlo, utírat se do svého ručníku 
 • samostatně používat kapesník 
 • s malou dopomocí se oblékat a svlékat 
 • samostatně jíst, umět si po sobě uklidit 
 • umět si uklidit za sebou hračky, osobní věci atp. 
 • společenské chování: umět požádat o pomoc - poprosit, poděkovat, umět pozdravit při příchodu a odchodu 
 • respektovat pokyny dospělého 
 • ovládat základní pravidla, co se smí a co se nesmí, mezi dětmi - neubližovat si


Možná se Vám to zdá být příliš náročné. Ale věřte, že čím více toho Vaše dítě zvládá, tím snazší bude mít pobyt v MŠ. Jistěže, jsme tady i my dospělí, kteří vyjdeme vstříc Vašemu dítěti a v případě potřeby mu pomůžeme. Nemějte obavy, že bychom Vaše dítě nechali bez povšimnutí.


Těšíme se na Vaše děti a věříme, že spolupráce mezi námi a Vámi bude velmi dobrá, vstřícná, abychom usnadnili a zpříjemnili pobyt Vašich dětí u nás v MŠ.