Projekt Šablony III.

Projekt Šablony III. - "Škola, centrum vzdělávání" 

Mateřská škola Vidonín, PO v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III. pro MŠ, realizuje projekt s názvem:

„Škola, centrum vzdělávání“, s reg. č. : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017623

Cílem projektu je personální podpora pro děti ohrožené školním neúspěchem – pomocí školního asistenta, nové formy vzdělávací práce a modernizace výuky pomocí projektových dnů ve škole i mimo školu a zakoupení nezbytných pomůcek.