V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOV