Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu.