Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci