Záměr obce Vidonín - pronájem části KD - pohostinství